Privacyverklaring

Wij vinden jouw privacy van groot belang. Daarom willen wij open en transparant zijn over de verwerking van jouw gegevens.

WIE IS DE BEHEERDER VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Beachwear Oirschot
Rijkesluisstraat 35
5688 EC Oirschot
T: 0499 – 57 15 67
E: info@beachwearoirschot.nl

WAAROM HEBBEN WIJ JOUW GEGEVENS NODIG?
Beachwear Oirschot verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Met deze gegevens kunnen wij de bestelling factureren, bezorgen en je garantie bieden.

WELKE GEGEVENS BEHEREN WIJ?
Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij beheren. De onderstaande gegevens hebben wij nodig om een bestelling te kunnen verwerken en verzenden.
• Voor- en achternaam
• Factuuradres
• Afleveradres
• E-mailadres
• Kledingmaat
• Bankrekeningnummer
• Telefoonnummer (alleen bij betaling na levering)
• Geboortedatum (alleen bij betaling na levering)
• Om onze service te verbeteren, te kunnen chattten en onze website te analyseren gebruiken wij de volgende gegevens:
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?
Beachwear Oirschot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw bestelling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Verzenden van onze nieuwsbrief (mits er toestemming is gegeven)
• Beachwear Oirschot analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Beachwear Oirschot verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW GEGEVENS?
Jouw gegevens worden alleen aan partijen doorgegeven die we echt nodig hebben. Dit zijn de bezorgdiensten, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews beheren. Belangrijk is dat wij je gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden.

HOELANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS??
Beachwear Oirschot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN??
Je mag ons altijd om inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kan je ons verzoeken je gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Indien je een account hebt aangemaakt kan je altijd zelf jouw gegevens beheren.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beachwearoirschot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

HOE ZIJN JOUW GEGEVENS BEVEILIGD??
Beachwear Oirschot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@beachwearoirschot.nl.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN?
Beachwear Oirschot gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Beachwear Oirschot gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

VRAGEN OF KLACHTEN?
Heb je vragen of klachten omtrent je gegevens of de privacy hiervan? Neem dan contact met ons op via info@beachwearoirschot.nl.